Wyszukiwanie

Msze św.

Niedziela

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00

Poniedziałek - Sobota

6:30, 7:00 i 17:30

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Skrzynka intencji

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12110

Bierzmowanie 2020/21

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia". Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. (YouCat 203)

Co dokonuje się podczas bierzmowania? 

Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe". A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko - i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. […]

Młody chrześcijanin, który przygotowuje się do bierzmowania, znaj duje się w jednej z najważniejszych faz swojego życia. Powinien zrobić wszystko, aby całym sercem i umysłem pojąć wiarę; powinien sam i z innymi modlić się o Ducha Świętego; powinien wszelkimi sposobami pojednać się ze sobą, z ludźmi i z Bogiem, czemu służy spowiedź, która zbliża do Boga tak e wówczas, gdy nie popełniło się grzechu ciężkiego. YouCat  205-206

Jeżeli chodzi o dokumenty, do księży wikariuszy należy dostarczyć odpis aktu chrztu, jeżeli sakrament ten przyjmowało się poza parafią. 

 

Jeżeli tutaj jesteś pomódl się za kandydatów do bierzmowania:

Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go. 

 

Rozpoczynamy przygotowania do bierzmowania

Podczas wielkiego postu 2020 rozpoczynamy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, które będzie miało miejsce w maju 2021 roku. Dlaczego dopiero wtedy?

Normalnie bierzmowanie odbywało się w klasie III gimnazjum, której odpowiednikiem wiekowym jest teraz I liceum. Uważamy, że w tym intensywnym czasie rozwoju nie tylko fizycznego ale i psychicznego oraz duchowego jeden rok więcej dla młodzieży to duży skok w rozwoju pewnej świadomości wiary i dojrzałości jej wyznawania, dlatego nie chcemy zabierać młodzieży tego czasu.
Warto porozmawiać na temat przyjęcia tego sakramentu i zachęcić, ale nie zmuszać, bo mija się to z celem zmierzania do samodzielnej decyzji o wyznawaniu wiary.

 

Jeśli ktoś bedzie chciał przystąpic do skalramentu bierzmowania powinien najpierw pobrać i wypełnić deklarację o przystąpieniu do bierzmowania (można ją pobrać TUTAJ).


Młodzież ma złożyć te deklaracje podczas celebracji inauguracyjnej w naszym kościele św. Jerzego w Biłgoraju. Miała się ona odbyć 21 marca, ale w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną jest przełożona na późniejszy termin.   

Proszę także o modlitwę o ustanie epidemii. Pozdrawiam i błogosławię +